Ny förskrivare av hjälpmedel Region Sörmland

Som förskrivare av hjälpmedel behöver du genomgå två utbildningar för att få förskriva hjälpmedel i Sörmland. Socialstyrelsen har ansvar för frågor kring hjälpmedel och förskrivningsprocessen. På deras hemsida hittar du förskrivarutbildningen. För att kunna genomföra utbildningen behöver du som förskrivare skaffa dej ett eget användakonto och det framgår på socialstyrelsen hemsidan hur du går tillväga.

Förskrivare av hjälpmedel - WebSesam
(OBS! Ej inkontinens)

Utbildningarna föreslås genomföras i följande ordning:

Förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar - LMN

Som förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar krävs att du har grundutbildning i kontinensvård, dvs distriktssköterskeutbildning med inkontinenskurs, Vesicas egen kontinensutbildning eller annan likvärdig kontinensvårdsutbildning.

Verksamhetschef ska utse vem som ska förskriva inkontinenshjälpmedel och din närmaste chef meddelar Vesicacentralen att du får förskriva för verksamheten.

Därefter behöver du genomgå två utbildningar för att få förskriva hjälpmedel i Sörmland.

Utbildningarna föreslås genomföras i följande ordning:

Uppdaterat: 12 januari 2023
C4RK