Förskrivningsprocessen Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Socialstyrelsen har ansvar för frågor kring hjälpmedel och förskrivningsprocessen. På deras hemsida hittar du förskrivarutbildningen, se länk. För att kunna genomföra utbildningen behöver du som förskrivare skaffa dej ett eget användakonto och det framgår på socialstyrelsen hemsidan hur du går tillväga.
Socialstyrelsen

Uppdaterat: 28 december 2021
4XHW