Produktvisning/utbildning

Hjälpmedelscentralen rekommenderar och tillhandahåller olika produktutbildningar.
På produktutbildningar får man en mer detaljerad kunskap som behövs för att förskriva olika hjälpmedel.
Utbildningarna är uppdelade i produktvisning/utbildning och intresseanmälan under respektive hjälpmedelsområde.
Produktvisning/utbildning är utbildningar med fastställt datum.
En intresseanmälan innebär att förskrivaren lämnar sitt intresse till önskad utbildning. När tillräckligt många anmält sitt intresse, planeras en utbildning.

Uppdaterat: 1 september 2022
3Y14