Produktvisning/utbildning

Hjälpmedelscentralen rekommenderar och tillhandahåller olika produktutbildningar.
På produktutbildningar får man en mer detaljerad kunskap som behövs för att förskriva olika hjälpmedel.
Utbildningarna är uppdelade i produktvisning/utbildning och intresseanmälan under respektive hjälpmedelsområde.
Produktvisning/utbildning är utbildningar med fastställt datum.
En intresseanmälan innebär att förskrivaren lämnar sitt intresse till önskad utbildning. När tillräckligt många anmält sitt intresse, planeras en utbildning.

Utbildning och Produktvisning

Kommunikation och kognition

Intresseanmälan

Kommunikation och kognition

Larm

Uppdaterat: 16 maj 2022
ZTZF