Uppdragsutbildning

Verksamhet/arbetsgrupp gör en beställning via blankett angående önskad utbildning/produktvisning. Utbildningen utformas sedan i dialog med hjälpmedelskonsulent.

Uppdaterat: 3 december 2020
5T84