Uppdragsutbildning

Verksamhet/arbetsgrupp gör en beställning via blankett angående önskad utbildning/produktvisning. Utbildningen utformas sedan i dialog med hjälpmedelskonsulent.

Uppdaterat: 9 juli 2019
DDYS