Leveranser och montering av hjälpmedel Region Sörmland

Rutin vid leverans och service/reparation av hjälpmedel i hemmet

Hjälpmedelscentralens uppdrag är leverans/hämtning på fasta schemabundna transportturer till/från kundlager. Hjälpmedel som finns tillgängliga på HMC:s huvudlager levereras inom fem arbetsdagar från erhållen beställning. 
Avvikelser i transportschemat vid röda dagar.

Hjälpmedel som ska flyttas mellan t ex skolor, daglig verksamhet, hanteras av berörd enhet inom kommunerna.

Skrymmande hjälpmedel

HMCs chaufförer levererar/hämtar endast skrymmande hjälpmedel som kräver stort fordon till och från brukare och andra vårdenheter. Inga leveranser eller hämtningar sker innan vi varit i kontakt med kontaktpersonen.
Brukaren ska då vara informerad om att kontakta sin förskrivare för instruktion om levererat hjälpmedel.

I samband med leverans/hämtning av skrymmande hjälpmedel tas även övriga hjälpmedel med.

Skrymmande hjälpmedel är:

 • Arbetsstol
 • Armstöd Balance
 • CCTV
 • Cykel
 • Dusch-toastol med hjul
 • Duschvagn
 • Eldrivna rullstolar/drivaggregat
 • Gåbord
 • Gåstol
 • Komfortrullstol
 • Personlyft
 • Anyramp Ramp
 • Skötbord Nicke
 • Ståstöd Stårullstol, uppresningsstol
 • Säng
 • Sängryggstöd, bredd 105 och 120cm
 • Tippbräda
 • Tränings o ergometercykel (modellerna Manuped och MOTOmed)
 • UVB lampa
 • Artikel 44676 - Enkel vikbar ramp Easy Fold Pro längd 2085 mm
 • Artikel 39881 - Ramp Anyramp Vikbar ramp Maxlängd 200 cm

HMCs åtagande vid transporter av skrymmande hjälpmedel gäller även i samband med reparation. 


Bra att ha-länkar angående leveranser

Leverans utanför körschema

Leverans av skrymmande hjälpmedel utanför ordinarie körschema debiteras med 2000 kr.
Om underlaget inkommer innan kl 12:00 leveraras sängen nästa dag, efter kl 12:00 leveraras sängen inom två dagar.

Ovanstående gäller endast till/från ordinärt boende där personen är mantalsskriven. Gäller ej då brukare hyr hjälpmedel privat. Debitering av transporten ska i förväg vara godkänd av kostnadsansvarig i kommun eller region. 

Hjälpmedel som ska till HMC för vidare transport

När ett hjälpmedel ska skickas vidare via Hjälpmedelscentralen så är det viktigt att blanketten Hjälpmedel som ska vidarebefordras används (se länk).

Fyll i var hjälpmedlet skickas ifrån och var det ska skickas.
Mottagare ska ha den leveransadress som vi på hjälpmedelscentralen levererar till
d.v.s. vid leverans med turbil ska vårdenhet anges, om leverans ska ske med chaufför (skrymmande hjälpmedel) ange brukarens hemadress.

Fäst blanketten på hjälpmedlet så att det inte finns risk att den lossnar under transport.
Förslagsvis:

 • I plastficka med gummisnodd
 • Tejpad (utan att skada hjälpmedlet)

Det viktiga är att den sitter synligt och att den inte ramlar av under leverans.

 

Montering och fastsättning

Krävs montering och/eller fastsättning av hjälpmedlet ska förskrivaren se till att det blir utfört. Fastighetsägaren måste ge tillstånd till uppsättning av hjälpmedel i bostaden.

I kriterierna under respektive hjälpmedel anges om montering/fastsättning krävs.


Uppdaterat: 17 oktober 2022
R5DH