Leveranser och montering av hjälpmedel Region Sörmland

Rutin vid leverans och service/reparation av hjälpmedel i hemmet

Hjälpmedelscentralens uppdrag är leverans/hämtning på fasta schemabundna transportturer till/från kundlager. Hjälpmedel som finns tillgängliga på HMC:s huvudlager levereras inom fem arbetsdagar från erhållen beställning. 
Avvikelser i transportschemat vid röda dagar.

Hjälpmedel som ska flyttas mellan t ex skolor, daglig verksamhet, hanteras av berörd enhet inom kommunerna.

Skrymmande hjälpmedel

HMCs chaufförer levererar/hämtar endast skrymmande hjälpmedel som kräver stort fordon till och från brukare och andra vårdenheter. Inga leveranser eller hämtningar sker innan vi varit i kontakt med kontaktpersonen.
Brukaren ska då vara informerad om att kontakta sin förskrivare för instruktion om levererat hjälpmedel.

I samband med leverans/hämtning av skrymmande hjälpmedel tas även övriga hjälpmedel med.

Skrymmande hjälpmedel är:
Arbetsstol
Armstöd Balance
CCTV
Cykel
Dusch-toastol med hjul Duschvagn
Eldrivna rullstolar/drivaggregat
Gåbord
Gåstol
Komfortrullstol
Personlyft
Anyramp Ramp
Skötbord Nicke
Ståstöd Stårullstol, uppresningsstol
Säng
Sängryggstöd, bredd 105 och 120cm
Tippbräda
Tränings o ergometercykel (modellerna Manuped och MOTOmed)
UVB lampa
Artikel 44676 Enkel vikbar ramp Easy Fold Pro längd 2085
Artikel 39881 Ramp Anyramp Vikbar ramp Maxlängd 200 cm

 

HMCs åtagande vid transporter av skrymmande hjälpmedel gäller även i samband med reparation. 

Turbilsschema

Körschema skrymmande hjälpmedel

3-dagars utskrivning från slutenvården

Leverans vid röda dagar

Hämtning av hjälpmedel på vårdcentral/Hjälpmedelsfilial, leverans via internpost eller leverans direkt hem till brukare via post.

Leverans utanför körschema

Leverans av skrymmande hjälpmedel utanför ordinarie körschema debiteras med 2000 kr. Om underlaget inkommer innan kl 12 leveraras sängen nästa dag , efter kl 12 leveraras sängen om två dagar.
Ovanstående gäller endast till/från ordinärt boende där personen är mantalsskriven. Gäller ej då brukare hyr hjälpmedel privat. Debitering av transporten ska i förväg vara godkänd av kostnadsansvarig i kommun eller region. 

Hjälpmedel som ska till HMC för vidare transport

När ett hjälpmedel ska skickas vidare via Hjälpmedelscentralen så är det viktigt att blanketten Hjälpmedel som ska vidarebefordras används (se länk).

Blankett-Hjälpmedel som ska vidarebefordras

Fyll i var hjälpmedlet skickas ifrån och var det ska skickas.
Mottagare ska ha den leveransadress som vi på hjälpmedelscentralen levererar till
d.v.s. vid leverans med turbil ska vårdenhet anges, om leverans ska ske med chaufför (skrymmande hjälpmedel) ange brukarens hemadress.

Fäst blanketten på hjälpmedlet så att det inte finns risk att den lossnar under transport.
Förslagsviss:
• I plastficka med gummisnodd
• Tejpad (utan att skada hjälpmedlet)

Det viktiga är att den sitter synligt och att den inte ramlar av under leverans.

 

Montering och fastsättning

Krävs montering och/eller fastsättning av hjälpmedlet ska förskrivaren se till att det blir utfört. Fastighetsägaren måste ge tillstånd till uppsättning av hjälpmedel i bostaden.

I kriterierna under respektive hjälpmedel anges om montering/fastsättning krävs.

Uppdaterat: 23 juni 2022
EYYJ