Leveranser och montering av hjälpmedel Region Sörmland

Hjälpmedelscentralens uppdrag är leverans/hämtning på fasta schemabundna transportturer till/från kundlager. Hjälpmedel som finns tillgängliga på HMC:s huvudlager levereras inom fem arbetsdagar från erhållen beställning. 
Avvikelser i transportschemat vid röda dagar.

Hjälpmedel som ska flyttas mellan t ex skolor, daglig verksamhet hanteras av kommunerna eller Habiliteringsmottagningen.

Skrymmande hjälpmedel

HMCs chaufförer levererar/ hämtar endast skrymmande hjälpmedel som kräver stort fordon till och från brukare och andra vårdenheter. Brukaren ska då vara informerad om att kontakta sin förskrivare för instruktion om levererat hjälpmedel.

I samband med leverans/hämtning av skrymmande hjälpmedel tas även övriga hjälpmedel med.

Skrymmande hjälpmedel är:
Arbetsstol
CCTV
Cykel
Dusch-toastol med hjul Duschvagn
Eldrivna rullstolar/drivaggregat
Gåbord
Gåstol
Komfortrullstol
Personlyft
Ramp, Anyramp
Ståstöd Stårullstol, uppresningsstol
Säng
Sängryggstöd, bredd 105 och 120cm
Tippbräda
Tränings o ergometercykel (modellerna Manuped och MOTOmed)
UVB lampa

HMCs åtagande vid transporter av skrymmande hjälpmedel gäller även i samband med reparation. 

Turbilsschema

Körschema skrymmande hjälpmedel

3-dagars utskrivning från slutenvården

Leverans vid röda dagar

Hämtning av hjälpmedel på vårdcentral/Hjälpmedelsfilial, leverans via internpost eller leverans direkt hem till brukare via post.

Leverans utanför körschema

Leverans av skrymmande hjälpmedel utanför ordinarie körschema debiteras med 2000 kr.
Ovanstående gäller endast till/från ordinärt boende där personen är mantalsskriven. Gäller ej då brukare hyr hjälpmedel privat. Debitering av transporten ska i förväg vara godkänd av kostnadsansvarig i kommun eller region. 

Montering och fastsättning

Krävs montering och/eller fastsättning av hjälpmedlet ska förskrivaren se till att det blir utfört. Fastighetsägaren måste ge tillstånd till uppsättning av hjälpmedel i bostaden.

I kriterierna under respektive hjälpmedel anges om montering/fastsättning krävs.

Uppdaterat: 7 oktober 2019
N6BF