Utbildning och aktiviteter Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Här hittar du utbildningar som anordnas av Hjälpmedelscentralen och som riktar sig till förskrivare av hjälpmedel.
Allmän information om våra utbildningar.

Välkommen

Utbildningskatalog för 2019

e-utbildning

Vissa av våra utbildningar är sk e-utbildningar, som du genomför vid din dator på din egen arbetsplats. Till dessa utbildningar krävs ingen föranmälan.

Kostnad

Våra utbildningar är vanligtvis kostnadsfria. Seminarieavgift kan tas ut vid utbildning med extern föreläsare. Om inget annat anges så är utbildningen kostnadsfri.
Men om du uteblir från en utbildning eller avbokar efter att anmälningstiden gått ut och ingen ersättare anmälts debiteras din verksamhet 450 kr.

Anmälan

Sista anmälningsdag är vanligtvis 2 veckor innan utbildningstillfället. Vi meddelar dig om du kommit med på utbildningen. Anmälan ska göras vid respektive utbildning, se flikar i vänster kolumn.

Förtäring

Vi bjuder på fika. Meddela oss i anmälningsformuläret om du är allergisk mot något, så att vi kan beställa rätt fika. Lunch ingår inte. Information om närliggande lunchställen ges under utbildningen. Det är inte möjligt att utnyttja personalmatsal på Fraktgatan, eller på Hjälpmedelsfilialen i Nyköping.

 

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 9 juli 2019
7W7K