Vanliga frågor Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

 

Allmänna frågor

På den här sidan kan du hitta vanliga frågor från förskrivare och svaren på dessa frågor.

 

När kommer de hjälpmedel som jag beställt?

 • Hjälpmedel som finns i lager levereras inom 5 arbetsdagar.

Vad gör jag om hjälpmedlet är trasigt vid leverans?

 • Följ denna beskrivning kring hur du lägger en avvikelse

När kommer chaufförerna och hämtar våra hjälpmedel?

Om jag har frågor om fakturor, vart vänder jag mig då?

 • Då kontaktar du Hjälpmedelscentralens kundtjänst
  0771-405 406.

Hur hittar jag kriterier för olika hjälpmedel?

 • Kriterierna hittar du i Behovstrappan på startsidan.

Jag hittar inte artiklarna i websesam?

 • Genom att använda Varukatalogen i websesam kan du med hjälp av ISO-koder och beskrivning hitta det hjälpmedel du söker. Från Varukatalogen kan du även beställa artiklarna. Du kan även använda Sök artikel och söka via artikelnummer eller genom artikelbenämning.

Hur hittar jag artikelnummer för olika hjälpmedel?

 • Genom att använda Varukatalogen i WebSesam kan du med hjälp av ISO-koder och beskrivning hitta det artikelnummer du söker. Från Varukatalogen kan du även beställa artiklarna. Du kan även använda Sök artikel och söka via artikelnummer eller genom artikelbenämning.

 

 

Frågor och svar cyklar

Finns cyklar som förskrivningsbart hjälpmedel?

 • Ja. Cyklar för barn förskrivs som ett hyreshjälpmedel. Cyklar för vuxna är en försäljningsprodukt. För patienten innebär det att den betalar en subventionerad summa på 5000 kr vid förskrivning. Sedan övergår ägandet av cykeln till patienten.

Kan verksamheter hyra cyklar från hjälpmedelscentralen?

 • Verksamheter med målgrupp vuxna får själva köpa cykel till verksamheten och kan inte längre hyra cykel från Hjälpmedelscentralen.
 • Verksamheter med målgrupp barn kan hyra cyklar, då de är hyreshjälpmedel.

Finns det en egenavgiften på cyklar?

 • Egenavgiften för vuxna patienter togs bort den 1 april 2022. Egenavgiften för barn finns kvar.

Om en patient köper sin cykel men sedan ångrar sig, gäller ångerrätten då?

 • Ja, ångerrätt i 14 dagar gäller.


Information gällande tyngdtäcken som utgår från förskrivningsbart sortiment

Tyngdtäcken utgår från förskrivningsbart hjälpmedelssortiment den 1 november 2022.

Under hösten 2020 presenterade Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) sina rekommendationer kring hanteringen av tyngdtäcken för landets regioner. Rekommendationerna var följande:

 • Att avstå från att förskriva s.k. tyngdtäcken inom den offentligt finansierade hälso-och sjukvården.
 • Att endast finansiera användning av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier.
 • Att för pågående användning/förskrivning hitta former för att fasa ut användningen av tyngdtäcken som offentligt finansierad behandlingsåtgärd.


MTP-rådets rekommendation har lyfts i Beredningsgrupp Hjälpmedel i Sörmland, Länsstyrgruppen i Sörmland och Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV).
När rekommendationerna först presenterades 2020 så inkom en del åsikter och skrivelser från förskrivargrupper och verksamheter. Beredningsgruppen diskuterade MTP-rådets rekommendation i november 2020. Som underlag till diskussionen fanns de inkomna skrivelserna från förskrivare och verksamheter, gemensamt för alla inkomna skrivelser var att de innehöll kritik mot MTP-rådets beslut. Åsikterna och kritiken mot rekommendationerna har förts fram till både Länsstyrgrupp och NSV.

En reflektion från beredningsgruppen var att nationella riktlinjer för hjälpmedelshantering ofta efterfrågas men att de skapar mycket diskussioner och känslor när de väl presenteras.
Både Beredningsgrupp och Länsstyrgrupp har bedömt att vi ska följa MTP-rådets rekommendationer Även NSV står bakom detta då rekommendationerna är nationella och är ett resultat av MTP-rådets arbete i att söka evidens.

Beslut

Tyngdtäcken upphör att vara förskrivningsbart som hjälpmedel i Region Sörmland från 2022-11-01, vilket gäller både för barn och vuxna.
Beslutet innebär också att det inte kommer vara möjligt att göra ett byte av täcke från 2022-11-01.

De tyngdtäcken som redan finns förskrivna kommer hanteras på samma sätt som andra produkter som utgår ur sortimentet, dvs brukaren får ha kvar sitt tyngdtäcke som hjälpmedel och det återlämnas till Hjälpmedelscentralen när behovet upphört. Så länge brukaren har täcket kvar debiteras Region Sörmland månadsvis för kostnaden.

Från 2022-11-01 kommer Hjälpmedelscentralen plocka bort de täcken som finns för utprovning i våra utprovningsrum på Fraktgatan i Eskilstuna samt på filialerna i Nyköping och Katrineholm.

Denna förändring gäller samtliga tyngdtäcken. Gäller ej övriga sinnesstimulerande produkter så som bolldynor, tyngdfiltar och tyngdvästar.

Frågor kring tyngdtäcken

Kan jag få hjälp att laga mitt tyngdtäcke som gått sönder?

Nej, Hjälpmedelscentralen kan inte hjälpa dig att laga ditt tyngdtäcke. Du kan laga det själv.

Vad händer med täcken som lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentralen?

Täcken som lämnas till Hjälpmedelscentralen skänkes till Frälsningsarméns verksamheter.

 

Vid frågor kring denna förändring kan sektionschef Annelie Söderbäck kontaktas på 072-1480834.

Uppdaterat: 15 mars 2023
N66G