Vanliga frågor Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Allmänna frågor

På den här sidan kan du hitta vanliga frågor från förskrivare och svaren på dessa frågor.

När kommer de hjälpmedel som jag beställt?
Hjälpmedel som finns i lager levereras inom 5 arbetsdagar.

Vad gör jag om hjälpmedlet är trasigt vid leverans?
Kontakta Lagret 076-697 65 01, E-post

När kommer chaufförerna och hämtar våra hjälpmedel?
Hjälpmedelscentralens chaufförer följer ett körschema under varje vecka.
Här hittar du information om chaufförernas arbete och körschema.

Om jag har frågor om fakturor, vart vänder jag mig då?
Då kontaktar du Hjälpmedelscentralens kundtjänst 0771-405 406.

Hur hittar jag kriterier för olika hjälpmedel?
Kriterierna hittar du i Behovstrappan på startsidan.

Jag hittar inte artiklarna i websesam?
Genom att använda Varukatalogen i websesam kan du med hjälp av ISO-koder och beskrivning hitta det hjälpmedel du söker. Från Varukatalogen kan du även beställa artiklarna. Du kan även använda Sök artikel och söka via artikelnummer eller genom artikelbenämning.

Hur hittar jag artikelnummer för olika hjälpmedel?
Genom att använda Varukatalogen i websesam kan du med hjälp av ISO-koder och beskrivning hitta det artikelnummer du söker. Från Varukatalogen kan du även beställa artiklarna. Du kan även använda Sök artikel och söka via artikelnummer eller genom artikelbenämning.

 

Frågor och svar cyklar

Vad handlar förändringen om?
Svar: Cyklar för vuxna övergår från att vara ett hyreshjälpmedel till att vara en försäljningsprodukt. För patienten innebär det att den betalar en subventionerad summa på 5000 kr vid nyförskrivning eller 2500 kr för en redan förskriven cykel. Sedan övergår ägandet av cykeln till patienten.

Kommer cyklar för vuxna fortfarande finnas som ett förskrivningsbart hjälpmedel i Sörmland?
Ja, cyklar för vuxna finns kvar i sortimentet och förskrivs utifrån samma regelverk som tidigare.

Varför görs denna förändring?
Det har funnits två olika sätt att hantera cyklar beroende på funktionsvariation. Nu är hanteringen densamma oavsett orsak till förskrivningen.

Hur har beslutet tagits?
Det är ett politiskt beslut som har tagits i regions- och kommunfullmäktige i Sörmland. Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp på hjälpmedelscentralen med representanter från verksamheter inom region Sörmland och länets kommuner. Förslaget har även förankrats i det brukarråd som hjälpmedelscentralen ansvarar för.

När och för vilka gäller denna förändring?
Förändringen gäller från 1 april 2022 och gäller cyklar som förskrivs eller är förskrivna till brukare som är 20 år eller äldre. När ungdomar närmar sig 20 år kommer även de att få erbjudande om att köpa loss sin cykel. De cyklar det gäller är två-, tre- och fyrhjuliga cyklar som förskrivs för förflyttning, både ben- och armdrivna. Gäller inte påhängscyklar som monteras på rullstol eller s.k. bentränare.

Kommer egenavgiften på 600 kr att vara kvar?
Egenavgiften för vuxna patienter kommer att tas bort från 1 april 2022.

Om man redan betalat egenavgiften i år, får man tillbaka den?
Om man väljer att köpa loss sin cykel för 2500 kr och man redan betalt in egenavgiften under jan-mars, så kommer 600 kr att räknas av från den faktura som sedan skickas till patienten. Om man väljer att inte köpa loss sin cykel utan återlämnar den till hjälpmedelscentralen så kommer de 600 kr att återbetalas. Patienten behöver kontakta kundtjänst för att meddela att kreditering önskas.

Om man har en cykel och vill behålla den, vad gör man då?
Hjälpmedelscentralen skickar ut ett informationsbrev till alla vuxna som har en cykel förskriven och där framgår vad som gäller samt att det medföljer en svarsblankett där patienten kan meddela hur den vill göra, behålla eller återlämna cykeln.
Har patienten en cykel som är mindre än 5 år gammal så får patienten betala 2500 kr och sedan överta cykeln. Om patienten har en cykel som är mer än 5 år så får patienten överta cykeln utan kostnad.

Om man är intresserad av att köpa loss sin cykel men inte har råd att betala allt på en gång, kan man delbetala då?
Hjälpmedelscentralen kan inte ordna med delbetalning utan det är ett beslut som Region Sörmland behöver ta centralt. Kontakta Redovisningsservice på telefon 016-10 56 00.

Om cykeln är i behov av reparationer, kan den servas en sista gång innan patienten köper loss den?
Nej, hjälpmedelscentralen har inte möjlighet att serva alla cyklar utan cykeln köps loss i befintligt skick.

Om en patient köper loss sin cykel men sedan ångrar sig, gäller ångerrätten då?
Ja, ångerrätt i 14 dagar gäller.

Uppdaterat: 4 april 2022
MZEA