Webbsystem för förskrivare av hjälpmedel Region Sörmland

Hjälpmedelscentralen har två webbsystem för förskrivare av hjälpmedel.
webSesam gäller medicintekniska hjälpmedel, medan Sesam LMN är för inkontinenshjälpmedel.

För att använda webbsystemen krävs att du har fått en personlig inloggning till systemet.
Inloggningen fås efter genomförd utbildning.
Utbildningen är en PowerPoint-presentation och nås via menyval "Utbildningar".

 

 

Uppdaterat: 3 oktober 2022
GPQJ