Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer är praktiska rekommendationer beträffande utredningsgång, behandling och förhållningssätt inom det ämnesområde som berörs.

Behandlingsriktlinjer för Region Sörmland, se Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 15 februari 2022
G4GH