Behandlingsriktlinjer Läkemedelskommittén

Behandlingsriktlinjer/vårdprogram är praktiska rekommendationer beträffande utredningsgång, behandling och förhållningssätt inom det ämnesområde som berörs.

Rekommendationerna utformas av Läkemedelskommitténs expertgrupper. De grundas på aktuell information (Nationella riktlinjer, Läkemedelsverkets workshops, SBU-rapporter m.m.) och anpassas till lokala förhållanden.

Behandlingsriktlinjer/vårdprogram utgivna av
Läkemedelskommittén


Antibiotikaprofylax vid tandbehandling 2013
Antikonception, fickfolder riktlinjer 2016
Handläggning av halsont hos vuxna och barn > 3 år
Hypertoni 2016
Knöl på halsen 2011
Osteoporos 2015
Smärta hos äldre 2015
- Smärtkarta
- Smärttermometer
- The Abbey Pain Scale
- Konverteringsguide opioider
Smärtbehandling vid cancersjukdom 2012
Sårbehandling ben- och fotsår 2013
Tandvårdens läkemedel 2020-2021
Tyreotoxikos hos vuxna 2011
Östrogenbehandling 2017

 

 

 

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 8 november 2021
K2DB