Primärvårdsinformation

Sidan är under uppbyggnad.

Skypeföreläsningar

Föreläsningar 2020 kl. 8.15 - 8.35

22/4   -      Saxenda
                  Kjell Ola Engman, hälsoekonom
                  Presentation pdf

6/5     -      Repatha och Praluent, PCSK9-hämmare
                  Peter Benedek, överläkare medicinkliniken NLN
                  Presentation pdf

20/5   -      Obstipationsprofylax i olika åldersgrupper
                  Karin Öhlén, apotekare läkemedelskommittén
                  Presentation pdf

9/9     -      Entresto
                  Cecilia Olvén, apotekare läkemedelskommittén
                  Presentation pdf

23/9   -      Rybelsus
                  
7/10   -      Läkemedel vid sömnproblem hos äldre
                   Rim Alfarra, apotekare läkemedelskommittén

21/10 -      Läkemedel vid smärta hos äldre
                   Rim Alfarra, apotekare läkemedelskommittén

4/11   -

18/11 -      Centrala receptfavoriter
                   Karin Öhlén, apotekare läkemedelskommittén

Föreläsningar 2019

6/9  -        Bedöming av tandstatus, risk för käkbensnekros
                 vid osteoporosbehandling?
                 Bodil Linde-Olsson, tandläkare FTV Sörmland
                 Presentation pdf

6/11  -     Svårt att svälja tabletter?
                 Erik Andersson, apotekare läkemedelskommittén
                 Presentation pdf

18/11  -    Melatonin
                 Gunilla Nork, apotekare läkemedelskommittén
                 Presentation pdf

11/12  -    Ny rutin för NOAK i primärvården
                 Cecilia Olvén, apotekare läkemedelskommittén
                  Presentation pdf

Uppdaterat: 9 september 2020
74RB