Ribbor 2020

Vi konstaterar att fr.o.m. 20-02-01 och t.o.m. 20-04-15 har vi ingen nyförskrivning av läkemedlet Lyrica i Primärvården, Region Sörmland. Det betyder att samtliga vårdcentraler klarar ribban
(målet = noll)! Fortsätt så, bra jobbat! 

  • Max 10 % av expedierat NSAID (beräknat på DDD) får vara diklofenak.

  • Max 60 individer per 1000 listade 75 år+ har fått NSAID expedierat.

  • Ingen nyförskrivning av Lyrica (generiskt pregabalin ska användas vid all nyförskrivning)
    från och med 2020-02-01.

  • Kvalitetsarbete gällande pneumonier (separat information kommer från Strama).
Uppdaterat: 23 april 2020
4Q15