Upphandlingsarbete läkemedel

Läkemedelskommittén har sedan november 2011 uppdraget att samordna alla upphandlingar på läkemedelsområdet, beslut LS-LED11-692. Syftet är att skapa en sammanhållen organisation med en tydlig uppdragsgivare för dessa upphandlingar. Detta omfattar bl.a. läkemedel som beställs på rekvisition, vacciner och läkemedelsförsörjning.

Arbetet med upphandlingarna genomförs i nära samråd med verksamheten exempelvis genom läkemedelskommitténs expertgrupper.


Läkemedel

Här finns lista för upphandlade läkemedel. Avtalet omfattar läkemedel som administreras inom regionens verksamhet.

Lista upphandlade läkemedel
 
Vid frågor kontakta Rickard Kaugesaar, leg.apotekare Läkemedelskommittén, 016-10 55 11.

 

Innehållsansvarig: Rickard Kaugesaar
Uppdaterat: 26 februari 2019
7DYB