Kateterisering av urinblåsa

Läs alltid avsnittet om Kateterisering av urinblåsa i  Vårdhandboken först.

Relaterad information

Uppdaterat: 11 december 2019
CZRS