Nefrostomi

Läs alltid avsnittet om Nefrostomi i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare..
Uppdaterat: 10 december 2019
8YHX