Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Läs alltid avsnittet om Ögoninstrument, rengöring och desinfektion i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare. 
Uppdaterat: 10 december 2019
RTGT