Operationssjukvård

Läs alltid avsnittet om Operationssjukvård i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Relaterad information

Avvikelse- och riskhantering

Angående postoperativ rapportering hänvisas till de medicinska rutiner som finns upprättade inom respektive verksamhet.

 

Uppdaterat: 27 september 2021
R5GN