PICC-line

Läs alltid avsnittet om PICC-line i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 • PICC-line, skötsel och hantering av POWERPICC SOLO

  Innehåll:
  -PICC- line, skötsel och hantering av PowerPICC SOLO
  -Kateterskötsel och spolrutiner
  -Rekommendation
  -Spolrutiner (rekommendation)
  -Vilande kateter
  -Kontroll av backflöde
  -Injektionsventil
  -Omläggning

Se även:

 

 

Uppdaterat: 20 december 2019
C2B4