PICC-line

Läs alltid avsnittet om PICC-line i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Se även:

 

Uppdaterat: 18 november 2021
ZJTR