Perifer venkateter

Läs alltid avsnittet om Perifer venkateter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

 

Uppdaterat: 20 december 2019
78QC