Perifer venkateter

Läs alltid avsnittet om Perifer venkateter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

För vilka läkemedel som inte ska administreras via perifer venkateter - se FASS.

Relaterad information

Lokal anvisning - Delegering till undersköterska att sätta perifer venkateter (PVK) - anläggning av PVK utförd av undersköterska

 

Uppdaterat: 27 september 2021
6EV2