Perifer venkateter

Läs alltid avsnittet om Perifer venkateter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

 

Uppdaterat: 25 januari 2020
U2XZ