Perifer venkateter

Läs alltid avsnittet om Perifer venkateter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

För vilka läkemedel som inte ska administreras via perifer venkateter - se FASS.

 

Uppdaterat: 3 februari 2021
DCWT