Perifer venkateter

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Perifer venkateter först.

För mer information se:

 

Uppdaterat: 30 juni 2022
HERC