Perifer venkateter

Läs alltid avsnittet om Perifer venkateter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare. 

 

Uppdaterat: 14 december 2019
MNN1