Sårbehandling

Läs alltid avsnittet om Sårbehandling i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 10 december 2019
EH57