Sonder, inläggning och skötsel

Läs alltid avsnittet om Sonder, inläggning och skötsel i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

 

Uppdaterat: 18 januari 2020
R85Y