Subkutan venport

Läs alltid avsnittet om Subkutan venport i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken gäller tillsvidare. 
Uppdaterat: 18 december 2018
KXWG