Sugning av luftvägar

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Sugning av luftvägar först.

Tänk på att beträffande medicintekniska produkter så ska man alltid följa tillverkarens anvisningar i handhavandet.

 

Uppdaterat: 20 mars 2023
S35H