Sugning av luftvägar

Läs alltid avsnittet om Sugning av luftvägar i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken gäller tillsvidare. 
Uppdaterat: 6 december 2019
CZCC