Sugning av luftvägar

Läs alltid avsnittet om Sugning av luftvägar i  Vårdhandboken först.

Tänk på att beträffande medicintekniska produkter så ska man alltid följa tillverkarens anvisningar i handhavandet.

Skyddsutrustning - särskilda rekommendationer i patientnära vård vid covid-19 - se Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland som finns på Insidan Samlad information om coronaviruset covid-19.

 

Uppdaterat: 13 januari 2022
SQ5G