Sugning av luftvägar

Läs alltid avsnittet om Sugning av luftvägar i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Tänk på att beträffande medicintekniska produkter så ska man alltid följa tillverkarens anvisningar i handhavandet.
  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken gäller tillsvidare. 
Uppdaterat: 20 december 2019
7PFQ