Thoraxdränage

Läs alltid avsnittet om Thoraxdränage i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare.
Uppdaterat: 25 januari 2020
G8QZ