Thoraxdränage

Läs alltid avsnittet om Thoraxdränage i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare.
Uppdaterat: 18 december 2018
FQZG