Biopsier

Läs alltid Vårdhandbokens ämne om Biopsier först.

Inga regionövergripande lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Istället hänvisas till de medicinska rutiner angående biopsier som finns upprättade inom respektive verksamhet.

 

Uppdaterat: 23 mars 2022
ZT23