Biopsier

Läs alltid avsnittet om Biopsier i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken gäller tillsvidare.
Uppdaterat: 18 januari 2020
VCCY