Biopsier

Läs alltid avsnittet om Biopsier i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Inga regionövergripande lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Istället hänvisas till de medicinska rutiner angående biopsier som finns upprättade inom respektive verksamhet.

Uppdaterat: 1 februari 2021
FJVS