Central venkateter

Läs alltid avsnittet om Central venkateter i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

Uppdaterat: 13 januari 2022
WT6V