Central venkateter

Läs alltid avsnittet om Central venkateter i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 • Central Venkateter (pdf)
  -inläggning av CVK
  -handhavande

  -blodprov och blododling
  -injektion/infusion/transfusion
  -omläggning och kranbyte
  -spolning och heparinisering
  -avlägsnande av CVK
  -komplikationer

  -Bilaga 1: Lathund för parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK


 

Uppdaterat: 19 juni 2019
GQK2