Dialys, hemodialys

Läs alltid avsnittet om Dialys, hemodialys i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Kontakta vid behov aktuell dialysmottagning för information.

 

Uppdaterat: 11 december 2019
4QQ7