Dialys, peritonealdialys

Läs alltid avsnittet om Dialys, peritonealdialys i Vårdhandboken först.

Kontakta vid behov aktuell dialysmottagning för information.

 

Uppdaterat: 13 januari 2022
ZBZ8