Dialys, peritonealdialys

Läs alltid avsnittet om Dialys, peritonealdialys i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Kontakta vid behov aktuell dialysmottagning för information.

 

Uppdaterat: 28 januari 2020
FGDC