Hörselnedsättning och rehabilitering

Läs alltid avsnittet om Hörselnedsättning och rehabilitering i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare.
Uppdaterat: 14 december 2018
Q41R