Hörselnedsättning och rehabilitering

Läs alltid avsnittet om Hörselnedsättning och rehabilitering i  Vårdhandboken först.

Information om hörselrehabilitering finns även på 1177 Vårdguiden.

 

Uppdaterat: 13 januari 2022
BWTN