Hörselnedsättning och rehabilitering

Läs alltid avsnittet om Hörselnedsättning och rehabilitering i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken gäller tillsvidare.

Information om hörselrehabilitering finns även på 1177 Vårdguiden.

 

Uppdaterat: 4 mars 2021
AUME