Infektionskänsliga patienter

Läs alltid avsnittet om Infektionskänsliga patienter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 14 december 2018
N47H