Infektionskänsliga patienter

Läs alltid avsnittet om Infektionskänsliga patienter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 10 december 2019
JFYE