Infektionskänsliga patienter

Läs alltid avsnittet om Infektionskänsliga patienter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 27 januari 2020
A24R