Avancerad postoperativ smärt-behandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Läs alltid avsnittet om Avancerad postoperativ smärtbehanding och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Se även:

 

Uppdaterat: 10 december 2019
315F