Avancerad postoperativ smärt-behandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Avancerad postoperativ smärtbehanding och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd först.

För mer information se:

Tillverkarens anvisningar angående hantering av volympumpar och infusionspumpar ska följas.

I kompetensportalen finns e-utbildning för - B Braun Space - volympump & infusionpump.

Uppdaterat: 28 juni 2022
CZ8K