Diabetesprocessens gemensamma vårdrutiner

Innehåll, Rubriker

Akuta tillstånd vid diabetes

Barn och ungdom

Diabetes och graviditet

Diabetes och äldre

Diabetesfickkort

Diabetesfoten

Dosjustering diabetesläkemedel

Injektionsbehandling

Njurar

Nutritionsbehandling

Tekniska hjälpmedel

Vårdöverenskommelse

Ögon

Kontaktuppgifter

Externa Länkar

- Dagens Diabetes   - Diabeteshandboken - Diabetesportalen - Diabetesvård, kunskapsstöd   SKL - Diasend - Fotundersökning  vid diabetes   SKL - Kost vid Diabetes, Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer - NDR Nationella Diabetesregistret - Transportstyrelsen

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 18 december 2019
7MCQ