LPO Endokrina sjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Endokrina sjukdomar

Ordförande för LPO Endokrina sjukdomar:
Under uppbyggnad. Ansvariga tills vidare är Lars Steen och Per-Olov Gustafsson från Rådet för Kunskapsstyrning.

  • Deltagare i LPO Endokrina sjukdomar
  • Minnesanteckningar från LPO Endokrina sjukdomar

Lokala arbetsgrupper

Uppdaterat: 13 december 2019
HYZJ