Infektionssjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Infektionssjukdomar

Ordförande för LPO Infektionssjukdomar: Maria Remén, läkare Infektions- och lungkliniken, Region Sörmland.

- - -

Lokala arbetsgrupper

  • Sepsis
    - Deltagare
    - Minnesanteckningar

Vårdförlopp Sepsis

Informationsfilm från webbinarie 9 september 2021

Uppdaterat: 27 oktober 2021
WXMG