Sepsis och sepsisverktyg i Sörmland

Information om införande av Sepsis Screening- och Åtgärdsverktyg

Sepsis är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom med hög dödlighet (20-35% vid svår sepsis och upptill 50% vid septisk chock). Avgörande för utgången är tidig identifiering och behandling. 

  • För varje timmas fördröjning av antibiotikabehandling vid septisk chock ökar dödligheten med nästan 8%! (Kumar, Crit Care Med, 2006)
  • För varje fem patienter med svår sepsis där man gör sex enkla åtgärder ("Sepsis Six") snarast möjligt, inom högst 60 minuter, räddas ett liv (NNT 1:4,6)! (Daniels, Emerg Med J, 2011)

Sepsisverktyget är en checklista för screening av och åtgärder hos patienter med misstänkt svår sepsis och septisk chock som innebär ett standardiserat omhändertagande av patienten. Det är framtaget utifrån internationella förlagor och är väl validerat.

Första delen av verktyget är utformat för att snabbt hitta patienter med varningstecken för svår sepsis/septisk chock.

Andra delen av verktyget är vägledande för att kunna ge en snabb och effektiv behandling ("Sepsis Six").

Det ska användas på alla vuxna patienter (>18 år) med misstänkt infektion och/eller påverkade vitalparametrar.

Bild "Sepsis six"

Kontaktinformation

Sepsis Screening och Åtgärdsverktyg

Vårdförlopp Sepsis, webbinar

Webbinair den 30 mars 2022, länk till anmälan

Uppdaterat: 18 oktober 2021
WNDQ