Kunskapsstyrning i samverkan

Onsdagen den 11 maj 2022 arrangerade Rådet för kunskapsstyrning en konferens under rubriken "Kunskapsstyrning i samverkan" på Hedenlunda Slott utanför Flen.

Konferensen var välbesökt och deltagarna var intresserade och engagerade. 
Utvärdering av dagen visar att man vill veta mera inom bland annat följande områden:
Samverkan, digitalisering, prioritering, vårdförlopp, goda resultat.

På frågan om vad man tar med sig från dagen är svaren bland annat:
Goda exempel, närvårdsstrukturen, nkk, inspiration, struktur, samarbete, tips från andra.

Här finns presentationerna från de olika seminarierna som gavs under dagen:

  1. Kunskapsstyrning
  2. Patientsäkerhet
  3. Forskning och evidens
  4. 1177 Vårdguiden
  5. Kunskapsstöd
  6. Läkemedel
  7. Vad är samverkan
Uppdaterat: 19 maj 2022
UVD3