Nära vård och hälsa i samverkan

Här hittar du information om gällande överenskommelser, rutiner mm som är gemensamma för Sörmlands kommuner och regionen samt privata vårdgivare med avtal med regionen.

Samverkan har flera delar

Här under Nära vård och hälsa i samverkan hittar du material som är framtaget och beslutat på olika nivåer i vår samverkansstruktur. Vi har samlat det under följande huvudflikar i vänstersidan. Där under hittar du sedan samtliga delar som det finns information, stödmaterial, utbildningsfilmer och beslutade överenskommelser eller rutiner kring.

  • Proaktivprocess
  • Akutenprocessen
  • In- och utskrivning från sjukhuset
  • Barn och unga
  • Vuxna
  • Patientsäkerhet
  • Samverkanssystem
  • Anhöriga

Länsgemensamt regionalt stöd, LRS

LRS är kommunernas och regionernas gemensamma verksamhet som samordnar gemensamma satsningar och är länken mellan vår gemensamma politiska nämd och tjänstemännen samt till det nationella arbetete på Sveriges kommuner och regioner mm.

Information om pågående gemensamma satsningar och projekt, minnesanteckningar från samtliga möten i samverkansstrukturen Samverkansstrukturen för socialtjänst och vård.

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 17 maj 2024
8QFM