Anhöriga/Närstående

Var femte vuxen stödjer och vårdar en närstående i hemmet. Det blir därmed allt viktigare att uppmärksamma anhörigas behov.

Om vården och omsorgen planeras i dialog med brukaren/patienten och där det är möjligt även med anhöriga, ökar delaktigheten för alla berörda. Anhörigas kunskap och medinflytande är viktiga för att patienten/brukaren ska kunna känna sig trygg. Att se anhöriga som en resurs och ge dem goda förutsättningar är viktigt för alla parter. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma hur anhöriga påverkas av den närståendes behov av vård- och omsorg.

Regionen och länets samtliga kommuner har i Länsstyrgruppen beslutat att inte längre ha en anhörigstrategi för Sörmland då det tagits fram en nationell strategi.

Länkar till mer information och dokument om stöd för anhöriga:

Stöd till anhöriga och närstående

Samtliga kommuner i Sörmland har fuktioner för stöd till anhöriga och närstående. Anhörigstöd riktar sig till alla oavsett om den du står nära är barn eller vuxen, om det handlar om socialtjänast, LSS, hälso- och  sjukvård. Det kan även gälla kontakt med andra myndigheter eller livet i stort.

Via nedanstående länkar kommer du till respektive kommuns anhörigstöd, här finns bl. a skriftilig information, aktiviteter och kontaktuppgifter.

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 10 april 2024
SXGF