Asyl och flyktingfrågor

För att mötet med människor från andra länder i en redan utsatt situation ska bli så bra som möjligt krävs att kommunikationen och kontakten fungerar väl. Flera verksamheter behöver ofta samverka.

I de fall hemsjukvård är aktuellt för en peroson som är asylsökande sker en dialog mellan aktuell klinik, vårdcentral och berörd kommun

Mer kunskap och information kan du få av

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 11 januari 2024
MD6B