Avtal, riktlinjer och överenskommelser

På den här sidan finns samtliga avtal, riktlinjer och överenskommelser som gäller inom Närvården i Sörmland.

Det har funnits önskemål om att ha alla avtal, riktlinjer och överenskommelser samlade på en sida för ett enkelt och snabbt kunna hitta. Vår rekomendation är att gå in under respektiv område "flik" i vänstermarginalen då du hittar information och kompletterande material i frågan där t. ex checklistor, mallar och informationsfoldrar. För att underlätta för dig är rubrikerna nedan samma som "flikarna" i vänstermarginalen, då vet du var du hittar mer information.

Asyl och flyktingfrågor

 Barn och unga

  1. Rutin för BVC vid hälsoundersökning i anslutning till att barn  (0-6 år) placeras för vård utanför det egna hemmet (pdf)
  2.  Rutin för läkare vid hälsoundersökning i anslutning till att barn och ungdom (6-20 år) placeras utanför det egna hememt (pdf)

 

 Egenvård

Informationsöverföring

Hemsjukvård

Läkarmedverkan i kommunal hälso- sjukvård

Psykisk hälsa

Övrigt

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 13 juli 2023
DZAZ