Avtal, riktlinjer och överenskommelser

På den här sidan finns samtliga avtal, riktlinjer och överenskommelser som gäller inom Närvården i Sörmland.

Det har funnits önskemål om att ha alla avtal, riktlinjer och överenskommelser samlade på en sida för ett enkelt och snabbt kunna hitta. Vår rekomendation är att gå in under respektiv område "flik" i vänstermarginalen då du hittar information och kompletterande material i frågan där t. ex checklistor, mallar och informationsfoldrar. För att underlätta för dig är rubrikerna nedan samma som "flikarna" i vänstermarginalen, då vet du var du hittar mer information.

Anhörig/Närstående

Asyl och flyktingfrågor

 Barn och unga

 

 Egenvård

Informationsöverföring

Hemsjukvård

Läkarmedverkan i kommunal hälso- sjukvård

Psykisk hälsa

Övrigt

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 29 maj 2023
DVVX