Covid-19

På den här sidan hittar du material som är framtaget i samverkan mellan region och kommunerna i Sörmland under pandemin gällande vård och rehabilitering vid covid-19.

Rehabilitering vid Covid-19

Postcovid i primärvården

Inspelning av möte med läkare och chefer på vårdcentraler 2021-08-30: Uppföljning och rehabilitering i primärvården covid-19.

Mötesledare: Elsa Biteus, specialist allmänmedicin, Gnesta Vårdcentral.

Rutin för uppföljning och rehabilitering primärvård

Rutin för uppföljning och rehabilitering primärvård fysioterapi

Rehabilitering och andningsträning post-covid i primärvården

Fysioterapeutisk uppföljning och behandling vid covid-19, en presentation från 19 och 24 maj 2021.

Socialstyrelsens webbplats finns utbildningar och material för vård och omsorg, behandling och rehabilitering med mera.

Palliativvård vid Covid-19

Rutiner specifikt för vårdcentraler och hjälpmedelscentraler

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 22 december 2022
E3EC