Covid-19

På den här sidan publiceras information från Arbetsgrupp kommun Covid-19

Regions Sörmland har sedan 12 mars varit i stabsläge.15 mars beslutades det att bildas olika arbetsgrupper för att underlätta och fördela hanteringen av frågor gällande Covid – 19.

En av arbetsgrupperna har ansvar för information och dialog mellan kommunernas vård- och omsorg och regionen. Marie Håkansson är samordnare för gruppen .Uppdraget är att samla in frågor som kommer in från kommunerna och vid behov föra dem vidare till stabsgruppen. Att hantera, bereda och föreslå lösningar på frågor som kommer från stabsledningen.

I arbetsgruppen finns representanter från kommun med medicinskt ansvarig sjuksköterska, hyggiensöterska, närvårdskoordinatorer och samt representant från Hälsoval

Här publiceras dagligen en inforamtion på akutella frågor som inkommit och fattade beslut.

Inforamtionsvägen in till och från arbetsgruppen är via verksamhetschef på samtliga vårdcentraler, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och representant i Länssyrgruppen, verksamhetschef ger/rehab NLN

Inforamtion från "Arbetsgrupp kommun Covid-19"

Här hittar du daglig information måndag- fredag. Vi sammanställer svar på frågor som kommer in, beslut som fattats i regionen och som påverkar kommunerna och vår samverkan. Skriv inte ut dokument som ni når via länkarna, revidering sker ofta så ni behöver dagligen se till att ni har det senaste.

Palliativvård vid Covid-19

Utifrån ett framtaget kunsakpsdokument från Pallitaivt kunskapscentrum har vi i Sörmland tagit fram information om symtom och möjliga ordinationer vid vård vid Covid-19. Nedanstående filmer ger råd om omvårdnad, behandling och samtal med närstående.

Här kan du få kunskap och stöd gällande palliativ vård vid Covid-19
Nedanstående länkar visar filmer från Pallitaivt kunskapscentrum.

Smittskydd och vårdhygien Covid-19

Samlad information, informationsmaterial, rutiner och länakr gällande Covid-19

Information gällande Covid-19 från Smittskydd & vårdhygien

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 3 april 2020
6BBZ