Covid-19

På den här sidan publiceras information framtagen i samverkansstrukturen för Närvård gällande Covid-19

Från 11 maj har Region Sörmland återgått tillbaka till Regional, särskild sjukvårds ledning, RSSL. De lokala sjukvårdsledningarna per sjukhus samt för Primärvård har nu avveklats.

Tidigare arbetsgrupp kommun ändrar sitt arbetssätt genom att återgå lite mer mot den vanliga samverkansstrukturen. Vi fortsätter att skriva gemensam information 1-2 gånger/ vecka. Avstämningsmöten med Länsstyrgruppen fortsätter att genomföras varje vecka.

Du som arbetar i kommun eller på vårdcentral kontaktar i första hand Närvårdskoordinatorn i din länsdel

Norra länsdelen, Eskilstuna och Strängnäs
Vakant

Södra länsdelen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
Marie Håkansson, 072-147 96 78 Skyddad adress

Västra länsdelen, Katrineholm, Flen och Vingåker
Åsa Högnäs-Bredell, 070-555 11 71, Skyddad adress 

Hitta på sidan (genväg till underrubrikerna)

Information till vårdcentraler och kommuner, Covid-19

Informationsfilm till omsorgspersonal

Rehabilitering vid Covid-19

Palliativvård vid Covid-19

Information från smittskydd & vårdhygien

Information till vårdcentraler & kommuner, Covid-19

Här hittar du information, tidigare nästan dagligen, men nu när det finns nya beslut eller revideringar av rutiner. . Om ni öppnar länkar via informationsbreven så har ni automatiskt den senaste versionen av t. ex en rutin

Informationsfilm till omsorgspersonal

Symtom covid-19 hos äldre att vara uppmärksam på (länk till YouTube)

Rehabilitering vid Covid-19

Här kommer vi samla matrial och länkar från Sörmland och nationellt. Tanken är att sprida kunskap, information och material som kan underlätta ditt arbete gällande rehabilitering för medborgare som drabbats av Covid-19.

Socialstyrelsens hemsida  (webbsida) finns både utbildningar och olika material som stöd för vård och omsorg, behandling och rehabilitering mm

Andningsutbildning för personal - organiserat av Paramedicin (ny uppdaterad film kommer inom kort)

Palliativvård vid Covid-19

Utifrån ett framtaget kunsakpsdokument från Pallitaivt kunskapscentrum har vi i Sörmland tagit fram information om symtom och möjliga ordinationer vid vård vid Covid-19. Nedanstående filmer ger råd om omvårdnad, behandling och samtal med närstående.

Här kan du få kunskap och stöd gällande palliativ vård vid Covid-19
Nedanstående länkar visar filmer från Pallitaivt kunskapscentrum.

Information från smittskydd & vårdhygien

Presentation från informationstillfällen med smittskydd & vårdhygien,

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 16 september 2020
JFA7