Covid-19

På den här sidan publiceras information framtagen i samverkansstrukturen för Närvård gällande Covid-19

Regionen och komunerna stämmer av varje onsdag gällande rådande pandemi. Informationsvägen från region till kommun är i första hand via Länsstyrgruppen och Medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Du som arbetar i kommun eller på vårdcentral kontaktar din chef eller MAS i första hand. Om frågorna rör rutiner och samverkan mellan sjukhus, kommun och vårdcentral finns vi som en resurs.

Norra länsdelen, Eskilstuna och Strängnäs
Eva Faltin, 072-145 04 96
Skyddad adress 

Södra länsdelen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
Marie Håkansson, 072-147 96 78
Skyddad adress

Västra länsdelen, Katrineholm, Flen och Vingåker
Agneta Karlsson, 070-555 11 71
Skyddad adress  

 

Information till vårdcentraler & kommuner, Covid-19

Här hittar du information, tidigare nästan dagligen, men nu när det finns nya beslut eller revideringar av rutiner. . Om ni öppnar länkar via informationsbreven så har ni automatiskt den senaste versionen av t. ex en rutin

Informationsbrev 2021

Informationsbrev 2020

Informationsfilm till omsorgspersonal

Symtom covid-19 hos äldre att vara uppmärksam på (länk till YouTube)

Palliativvård vid Covid & Rehabilitering vid Covid

Hittar du på sidan med samlad informationom om Corina-Covid, sök under respektive rubrik via länken

https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/corona-virus/

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 28 september 2021
YYFR