Egenvård

Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder som en patient själv ansvarar för. Bedömningen om en person har kognitiva förutsättningar att själv ansvara för insatsen görs av ansvarig legitimerad personal. Vid behov av stöd ska patienten själv kunna instruera annan om hur åtgärden ska utföras.

Via ovanstående länk hittar du även de olika parktiska anvisningarna

  • Praktiska anvisningar för egenvård- Barn
  • Praktiska anvisningar för egenvård-  Vuxna

Rutinerna ger stöd till hälso- och sjukvårdspersonal när patienten förväntas kunna ta ansvar för sin egenvård , men även praktiskt stöd för information då patienten inte förväntas kunna ta ansvar för sin egenvård.

Beslut om ordinerad hälso- och sjukvård som egenvård kan bara göras av legitimerad personal inom sitt ansvarsområde. Om patienten behöver hjälp med egenvården måste det finnas ett skriftiligt beslut så att ansökan om stöd att utföra egenvården kan göras hos handläggare i kommunen.

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 15 november 2023
TYUS