Egenvård

Egenvård är när patienten själv, eller med hjälp av någon annan, utför hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför hälso- och sjukvården.

Det kan till exempel vara att själv ta ett ordinerat läkemedel eller att göra övningar som har rekommenderats av en fysioterapeut. Men det kan också röra sig om mer avancerade hälso- och sjukvårdsåtgärder.
Om personen får hjälp av någon utanför hälso- och sjukvården kan det till exempel vara en närstående, en personlig assistent eller personal på ett HVB eller annat boende. För att ge egenvård behövs ingen delgering men behov av information och utbildning är nödvändig. 

Egenvård bidrar till att patienten får möjlighet att leva sitt liv utan täta kontakter med hälso- och sjukvården. Men egenvård kan samtidigt innebära risker Socialstyrelsen, information om egenvård

Beslut om ordinerad hälso- och sjukvård som egenvård kan bara göras av legitimerad personal som är involverad i vården. Om patienten behöver hjälp med egenvården av medarbetare inom kommun eller privat utförare måste det finnas ett skriftiligt beslut / intyg så att ansökan om stöd att utföra egenvården kan göras hos handläggare i kommunen.

Egenvård barn och unga

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 11 januari 2024
6X2D