Avtal gällande läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård

Länets kommuner har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet förutom för läkarinsatser som landstinget ansvarar för.

Ett ramavtal rörande läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård har utarbetats. Avtalet gäller från 2018.

Samverkansavtal om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård reviderat 2018 (Länk till pdf med samtliga bilagor)
Samverkansavtalet innehåller elva bilagor
1. Definitioner
2. Checklista vid upprättande av lokala överenskommelser
3. Checklista vid uppföljning av lokal överenskommelse
4. Checklista för läkaransvar
5. Bassortiment av sjukvårds- och provtagningsmateriel
6. Överenskommelse om åtgärder i den kommunala hälso- och sjukvården — Svåra Droppen
7. Rutin vid inflyttning på särskilt boende (förslag)
8. Fördelning av ansvar och kostnader mellan primärvård och specialiserad vård
9. Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland
10. Ansvarsfördelning vid läkemedelsgenomgångar i särskilt boende och hemsjukvård i Sörmland
11. Akuta och buffertläkemedel för särskilda boenden och hemsjukvård i Sörmland

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 6 december 2019
TZTF