Psykisk hälsa

Region Sörmland är en av flera viktiga samhällsaktörer i arbetet med att förebygga suicid. Vår utgångspunkt är vår regionala strategi för suicidprevention, som antagits på högsta politiska nivå i regionen.

Syftet med vår regionala strategi för suicidprevention är att fastslå strategier och insatser för ett långsiktigt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete i Region Sörmland. Strategin är utformad på en övergripande nivå och pekar ut riktningen och fungerar som ett stöd i framtagandet av lokala handlingsplaner, vilket innebär att samtliga verksamheter i regionen ska tillämpa strategin inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering.

Läs mer om den regionala strategin för suicidprevention

Läs mer om suicidprevention och Region Sörmlands suicidpreventiva arbete

 

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 5 juli 2022
T7CK