Struktur för närvårdssamverkan

Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunens vård och omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. 

Specifika arbetsgrupper startas när behov finns. Länets kommuner och regionen har gemensamma råd inom områdena demens, fallprevention, nutrition och palliativ vård.

Närvårdsstrukturen

I vänsternavigeringen finns en beskrivning av respektive grupp  samt vilka personer som finns med i de olika grupperna.

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 13 december 2019
MTED