Samverkansstrukturen i Sörmland

Samverkansstrukturen omfattar samtliga nio kommuner i länet samt Region Sörmland och utgör en yta för samverkan och utveckling kring kunskapsutveckling, kunskapsstyrning samt andra samverkansfrågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och Regionen.

Inom ramen för samverkansstrukturen sker utvecklingen av evidensbaserad praktik anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att:
• identifiera behov av kunskapsutveckling
• samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
• stödja systematisk uppföljning och analys
• stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
• stödja kompetensutveckling

Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunens vård och omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. Här bjuds även privata aktörer in om de har avtal med region eller kommun i Sörmland.

I vänsternavigeringen finns en beskrivning av respektive grupp  samt vilka personer som finns med i de olika grupperna.Här publiceras även minnesantecknignar för respektive grupp.

Samverkansstrukturen i Sörmland - organisation och uppdrag (pdf)

Kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att kunna leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Via länkarna hittar du information om hur kunskapsstyrningen är organiserad både nationellt, regionalt och lokalt. På den nationella sidan finns framtaget material gällande processer för olika diagnoser mm.

Kunskapsstyrning vård - Nationellt (ny webbsida)

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 2 november 2023
MKHF